Esimene pool õppeaastast saab läbi

20. jaan. 2014

Seoses 1. poolaasta lõpetamisega toimuvad aulas kooliastmete kogunemised:

1. tunni ajal 4.- 6. klassid
2. tunni ajal 1.- 3. klassid
3. tunni ajal 7.- 9. klassid
4. tunni ajal 10.- 12. klassid