Erakorraline lastevanemate üldkoosolek

22. jaan. 2015

Neljapäeval, 29. jaanuaril 2015.a kell 18.00 toimub kooli aulas erakorraline lastevanemate üldkoosolek kõigile Lähte Ühisgümnaasiumi lapsevanematele.

Teema: Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpuse keskkonnaolud ja sellega seonduv.
Päevakord:
1. Ülevaade C- korpuse keskkonnaoludest ja sellega seonduvatest probleemidest ning arengutest - vallavanem Aivar Soop.
2. Volikogu erakorralisest komisjonist Lähte Ühisgümnaasiumi C- korpuse keskkonna probleemide lahendamiseks - volikogu esimees Üllar Loks.
3. Lastevanemate esindajate sõnavõtud.
4. Lastevanemate esindajate valimine volikogu erakorralisse komisjoni.