Eksamite ja tasemetööde toimumisajad

Gümnaasiumi riigieksamid 2017/2018. õppeaastal

 

Eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
Matemaatika (kirjalik) - 25. mai 2018. a;
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018. a.

 

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

 

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

 

 

3. klassi tasemetööd


eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

6. klassi tasemetööd


eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;