Eksamite ja tasemetööde toimumisajad

Gümnaasiumi riigieksamid 2018/2019. õppeaastal

 

eesti keel (kirjalik) 22.aprill 2019 a.

inglise keel võõrkeelena

B1/B2-tasemel 

6. mai 2019 a. (kirjalik)
7.-10.mai, 13.mai 2019 a. (suuline)
matemaatika (kirjalik) 24. mai 2019 a.Ühtsed põhikooli lõpueksamid

 

eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 3. juuni 2019 a.
matemaatika (kirjalik) 10. juuni 2019 a.
valikeksam: bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,ajaloos, ühiskonnaõpetuses13. juuni 2019 a.
valikeksam: inglise, saksa, vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) 13.-14. juuni 2019 a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

3. klassi tasemetööd

 

eesti keel  (kirjalik) 8.mai 2019 a.
matemaatika (kirjalik) 15. mai 2019 a.

 

4. klassi tasemetöö

 

loodusõpetus (kirjalik)  2. oktoober 2018. a.

 

6. klassi tasemetööd

 

eesti keel (kirjalik) 14. mai 2019 a.
matemaatika (kirjalik)21. mai 2018 a.

 

7. klassi tasemetööd

 

loodusõpetus (kirjalik) 25. september 2018. a.