Eksamite ja tasemetööde toimumisajad

Gümnaasiumi riigieksamid 2020/2021. õppeaastal 

 • eesti keel (kirjalik eksam): 19. aprill 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik eksam): 21. mai 2021. a.
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 3. mai 2021. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 4.–7. mai 2021. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamid 2020/2021. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Tasemetööd 2020/2021. õppeaastal

 

4. klassile:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 

7. klassile:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

Allikas: Riigiteataja