E-õppe päev 10. veebruaril

30. jaan. 2017

Gümnasistid sellel päeval kooli tulema ei pea, kuid et töö toimub Moodle-õppe keskkonnas peab igal õpilasel olema ligipääs arvutile ja internetile. Kellel seda võimalust kodus ei peaks olema, saab selleks kasutada arvutiklassi. Õpiülesanded koos õppematerjalidega õpetajate poolt ning lahendused õpilaste poolt edastatakse digitaalselt veebikeskkonnas.

E-õppe päev 10. veebruaril
Seejuures ei toimu õppetöö mitte tavapärase reedese tunniplaani alusel, vaid kohandatud tunniplaani järgi. Enamus gümnaasiumiklassidel on viis tundi, vaid 11.MS klassil on neli tundi, ent küllap sellevõrra raskemates ainetes.
 
Moodle's avanevad kursused kell 9:00 ning sulguvad kell 16:00. Suhtlemine õpilaste ja õpetajate vahel toimub läbi foorumi ajavahemikus 9:00- 14:00. Õpilased saavad esitada täpsustavaid küsimusi ning õpetajad neile vastata. 
 
Loodetavasti ei jää see ainsaks e-õppe päevaks meie koolis ning ka edaspidi saavad õpilased ennast e-õppe keskkonna vahendusel sihipäraselt arendada.