Dokumentide esitamine gümnaasiumisse õppimatulekul

5. juunil 2020

Lähte Ühisgümnaasium jätkab dokumentide vastuvõttu elektroonilisel teel.

Gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub interneti vahendusel. Kooli kodulehel on leitavad avalduse ja ankeedi täidetavad vormid

 

Põhikooli lõputunnistuse palume samuti saata digitaalsel kujul, skaneerituna. Tervisetõendi ja õpilaspileti foto saab õpilane kaasa tuua augustis, õppima tulles. 

Täiendavate selgituste vajadusel kirjutage e-posti aadressil: