Dokumentide esitamine 10. klassi astumiseks

Dokumente saab sisse tuua kuni 1. juulini (kaasa arvatud). Kooli kantselei on avatud vahemikus 9.00 - 13.00.
Pärast lõpuaktusi ootame enda juurde põhikoolilõpetajaid, kes osutusid vastuvõetuks meie kooli 10. klassi. Veel enne suvepuhkusele minekut tuleb sisse tuua oma dokumendid, et 1. septembril jätkata gümnaasiumiastmes. 
 
Dokumente saab tuua kuni 1. juulini (kaasa arvatud). Kooli kantselei on avatud 9.00 - 13.00.
 
Esitada tuleks: 
* tunnistuse kinnitatud koopia 
* hinnetelehe kinnitatud koopia (koopiad saab teha ka kohapeal)
* avaldus ja ankeet (blanketid saab alla laadida meie kooli kodulehelt)
* tervisekaart perearstilt 
* foto õpilaspiletile