Debatt: kuidas kujundavad erakondade nägu nende liikmed

18.novembril toimus Lähte Ühisgümnaasiumi aulas kahetunnine debatt erakondade noortekogude esindajate vahel. Kutsutud kuuest erakonnast tulid kohale kolme erakonna noorpoliitikud: Monika Maljukov (Noored Sotsiaaldemokraadid), Tambet Anja (IRL Noored) ja Ruuben Kaalep (EKRE noortekogu Sinine Äratus). Debatti modereeris Lähte ÜG direktor, Üllar Loks.

Debatt: kuidas kujundavad erakondade nägu nende liikmed

Debati põhiteema oli sõnastatud nii - Erakonna näo kujundavad neis olevad inimesed. Esmalt said kõik debateerijad võimaluse tutvustada lühidalt oma erakonna ideoloogiat, samuti erakonna noortekogude tegevust. Seejärel püüti anda vastus küsimusele: Miks peaks tänane noor huvituma poliitkast?
Debati põhiosas keskenduti erakondade näo kujunemisel erakonnaliikmete tegevuse kaudu. Selle selgitamiseks esitas moderaator meediakanalites kajastatud väiteid: "Erakondade maine kujundavad pätid ja kaabakad" (Janek Mäggi, EPL); "Pätiskandaalis IRL likvideeris tagajärjed ja otsib põhjusi" (Asso Puidet, PM); "Riigikogulane ostku auto, mis inimesi ei ärrita" (A.Samost, ERR) jms.
Vaatamata ideoloogilistele erimeelsustele kulges debatt tasakaalukas ning konstruktiivses õhkkonnas.

 

Kodanikukuu raames toimub Lähte Ühisgümnasiumis igal aastal terve rida kodanikuteemalisi üritusi. Nii toimuvad teemakohased viktoriinid ning võisteldakse luuletuste, joonistuste ja kirjutiste loomises. Lisaks on oodata traditsioonilist kahe kooli, Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Lähte Ühisgümnaasiumi gümnasistide mõõduvõtmist kõne pidamises ja väitlemises.