9. klasside 2. poolaasta tunniplaanid

9.A klass

ESMASPÄEV
1. eesti keel A-201
2. ühiskonnaõp. A-204
3. vene / saksa B-312/B-211
4. matemaatika A-305/A-306
5. muusika A-004
6. inglise keel B-212
8. noortekoor

 

TEISIPÄEV
1. geograafia B-310
2. bioloogia A-206
3. ajalugu A-205

4. vene / saksa B-312/B-211
5. matemaatika A-305/A-306
6. füüsika A-303
7. ühiskonnaõp. A-204

 

KOLMAPÄEV
1. klassijuhataja B-212
2. inglise keel B-212
3. keemia A-301 

4. matemaatika A-305/A-306
5. eesti keel A-201
6. kehaline kasv. (spordihoone)

NELJAPÄEV
1. ajalugu A-205 

2. vene / saksa B-312/B-211
3. eesti keel A-201
4. eesti keel A-201
5. geograafia B-310
6. bioloogia A-206
7. karjääriõpetus B-312

 

REEDE
1. füüsika A-303
2. kehaline kasv. (spordihoone)
3. matemaatika A-305/A-306
4. inglise keel B-212
5. keemia A-301
6. kunst C-218

 

9.B klass

ESMASPÄEV
1. geograafia B-310
2. eesti keel A-201
3. vene / saksa B-311/B-211
4. matemaatika A-305/A-306
5. bioloogia A-206
6. ajalugu A-205
7. ühiskonnaõp. A-204

TEISIPÄEV
1. eesti keel A-201

2. eesti keel A-201
3. kunst  C-218
4. vene / saksa B-311/B-211
5. matemaatika A-305/A-306
6. inglise keel B-115
7. karjäärinõust. B - 312

KOLMAPÄEV
1. klassijuhataja A-201
2. bioloogia A-206 

3. ajalugu A-205
4. matemaatika A-305/A-306
5. keemia  A-301
6. kehaline kasv. (spordihoone)

7. tööõpetus C-205(T) / C-109(P)

8. tööõpetus C-205(T) / C-109(P)

NELJAPÄEV
1. ühiskonnaõp. A-204
2. vene / saksa B-311/B-211
3. geograafia B-310
4. inglise keel B-115
5. muusika  A-004
6. geograafia B-310

 

REEDE
1. inglise keel B-115
2. kehaline kasv. (spordihoone)
3. matemaatika A-305/A-306
4. füüsika  A-303
5. eesti keel A-201
6. keemia A-301