7. klass kutsub koduvalda koristama

12. aprillil 2017

Meedia valikkursuse raames valmis seitsmendikel videoüleskutse tulla osalema Tartu valla heakorrapäeval.

7. klass kutsub koduvalda koristama