Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
2. klasside tunniplaanid

2.A klass Esmaspäev 1. eesti keel 2. eesti keel 3. matemaatka 4. klassijuh. 5. kehaline kasv. Teisipäev 1. eesti keel 2. kehaline kasv. 3. matem. 4. loodusõp. 5. kunst 6. mudilaskoor Kolmapäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. inimeseõp. 4. muusika Neljapäev 1. eesti keel 2. matemaatika 3. loodusõpetus 4. kehaline kasv. 6. poistkoor Reede 1. eesti keel 2. muusika 3. tööõpetus 4. tööõpetus 6. mudilaskoor 2. B klass Esmaspäev1.eesti keel2.eesti keel3.matemaatika4.loodusõpetus5.klassijuh.6.ujumine Teisipäev1.matemaatika2.muusika/ log3.eesti keel4.kunstiõp.6.mudilaskoor Kolmapäev1. eesti keel2.loodusõpetus3.matem/abiõp.4.kehaline kasv5.õpiabirühm Neljapäev1.matem/ abiõp2.eesti keel3.inimeseõp.4.muusika5.kõneravi6.poistekoor Reede1.eesti keel2.kehaline kasv.3.tööõpetus4.tööõpetus6.mudilaskoor   2.C klass Esmaspäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. eesti keel 4. kunst/klassijuh. 5. kehaline kasv. 6. ujumine Teisipäev 1. eesti keel 2. kehaline/ muusika 3. matemaatika 4. loodusõp. 5. kunst/pikkpäev 6. mudilaskoor Kolmapäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. inimeseõp. 4. muusika /kehaline kasv Neljapäev 1. eesti keel 2. matemaatika 3. loodusõp. 4. kehaline/ muusika 5. matem.õpiabi 6. poistekoor Reede 1. eesti keel 2. muusika/kehaline/matem 3. tööõpetus 4. tööõpetus 6. mudilaskoor 2.A klass Esmaspäev 1. eesti keel 2. eesti keel 3. matemaatka 4. klassijuh. 5. kehaline kasv. Teisipäev 1. eesti keel 2. kehaline kasv. 3. matem. 4. loodusõp. 5. kunst 6. mudilaskoor Kolmapäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. inimeseõp. 4. muusika Neljapäev 1. eesti keel 2. matemaatika 3. loodusõpetus 4. kehaline kasv. 6. poistkoor Reede 1. eesti keel 2. muusika 3. tööõpetus 4. tööõpetus 6. mudilaskoor 2. B klass Esmaspäev1.eesti keel2.eesti keel3.matemaatika4.loodusõpetus5.klassijuh.6.ujumine Teisipäev1.matemaatika2.muusika/ log3.eesti keel4.kunstiõp.6.mudilaskoor Kolmapäev1. eesti keel2.loodusõpetus3.matem/abiõp.4.kehaline kasv5.õpiabirühm Neljapäev1.matem/ abiõp2.eesti keel3.inimeseõp.4.muusika5.kõneravi6.poistekoor Reede1.eesti keel2.kehaline kasv.3.tööõpetus4.tööõpetus6.mudilaskoor   2.C klass Esmaspäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. eesti keel 4. kunst/klassijuh. 5. kehaline kasv. 6. ujumine Teisipäev 1. eesti keel 2. kehaline/ muusika 3. matemaatika 4. loodusõp. 5. kunst/pikkpäev 6. mudilaskoor Kolmapäev 1. matemaatika 2. eesti keel 3. inimeseõp. 4. muusika /kehaline kasv Neljapäev 1. eesti keel 2. matemaatika 3. loodusõp. 4. kehaline/ muusika 5. matem.õpiabi 6. poistekoor Reede 1. eesti keel 2. muusika/kehaline/matem 3. tööõpetus 4. tööõpetus 6. mudilaskoor Essential idea would be find which is the best web hosting and figure out are they best performing in terms of reliability.
2. klasside tunniplaanid
2. klasside tunniplaanid
Essential idea would be find which is the best web hosting and figure out are they best performing in terms of reliability. It's definitely first-class service they provide the best web hosting and that is what makes them outstanding in the field. It is definitely knowledgeable company, which makes choice extremely lucrative web hosting top on click here for UK web hosting new knowledge about web top hosting is cool, specially if operator for my websites are all up now and are not breaking down. therefore hosting web top really matters, whatever they say! sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
2. klasside tunniplaanid 2. klasside tunniplaanid

2. klasside tunniplaanid

2.A klass

 

Esmaspäev
1. eesti keel
2. eesti keel
3. matemaatka
4. klassijuh.
5. kehaline kasv.

Teisipäev
1. eesti keel
2. kehaline kasv.
3. matem.
4. loodusõp.
5. kunst
6. mudilaskoor

 

Kolmapäev
1. matemaatika
2. eesti keel
3. inimeseõp.
4. muusika

 

Neljapäev
1. eesti keel
2. matemaatika
3. loodusõpetus
4. kehaline kasv.
6. poistkoor

 

Reede
1. eesti keel
2. muusika
3. tööõpetus
4. tööõpetus
6. mudilaskoor

 

2. B klass

 

Esmaspäev

1.eesti keel

2.eesti keel

3.matemaatika

4.loodusõpetus

5.klassijuh.

6.ujumine

 

Teisipäev

1.matemaatika

2.muusika/ log

3.eesti keel

4.kunstiõp.

6.mudilaskoor

 

Kolmapäev

1. eesti keel

2.loodusõpetus

3.matem/abiõp.

4.kehaline kasv

5.õpiabirühm

 

Neljapäev

1.matem/ abiõp

2.eesti keel

3.inimeseõp.

4.muusika

5.kõneravi

6.poistekoor

 

Reede

1.eesti keel

2.kehaline kasv.

3.tööõpetus

4.tööõpetus

6.mudilaskoor

 

 

 2.C klass

 

Esmaspäev
1. matemaatika
2. eesti keel
3. eesti keel
4. kunst/klassijuh.
5. kehaline kasv.
6. ujumine

 

Teisipäev
1. eesti keel
2. kehaline/ muusika
3. matemaatika
4. loodusõp.
5. kunst/pikkpäev
6. mudilaskoor

 

Kolmapäev
1. matemaatika
2. eesti keel
3. inimeseõp.
4. muusika /kehaline kasv

 

Neljapäev
1. eesti keel
2. matemaatika
3. loodusõp.
4. kehaline/ muusika
5. matem.õpiabi
6. poistekoor

 

Reede
1. eesti keel
2. muusika/kehaline/matem
3. tööõpetus
4. tööõpetus
6. mudilaskoor

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: