12. klasside 2. poolaasta tunniplaan

12.TS

Esmaspäev
1. füüsika A-303
2. kunst C-218
3. eesti keel A-203
4. inglise keel B-115/ B-117
5. matemaatika A-308
6. ajalugu A-204
7. karjäär B-116
8. noortekoor


Teisipäev
1. inglise keel B-115/ B-117
2. inglise keel B-115/ B-117
3. robootika T/üldkeh. S  A-103/spordih.
4. kommunikats.teh. T/ üldkeh. S A-101/spordih.
5. ühiskonnaõp. A-204
6. majandus A-308
7. füüsikaT/ füsioter.S A-303/B-117
8. tehn.T/ füsioter. S A-303/B-117


Kolmapäev
1. eesti keel A-203
2. eesti keel A-203
3. bioloogia A-206
4. matemaatika A-308
5. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
6. kehaline kasv. (spordihoone)
7. matemaatika A-308

 

Neljapäev
1. inglise keel B-115/ B-117
2. matemaatika A-308
3. matemaatika A-308
4. eesti keel A-203

5. ühiskonnaõp. A-204
6. psühholoogia B-212
7. in.füs.S A-206

Reede
1. klassijuhataja B-310
2. eesti keel A-203
3. matemaatika A-308
4. muusika A-004
5. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
6. bioloogia A-206

 

12.MS

Esmaspäev
1. füüsika A-303
2. eesti keel A-203
3. muusika A-004
4. inglise keel B-115/ B-117
5. ajalugu A-204
6. matemaatika A-303
8. noortekoor

 

Teisipäev
1. inglise keel B-115/ B-117
2. inglise keel B-115/ B-117
3. ajak. M/üldkeh.S A-101/spordih.
4. väitlus M/ üldkeh. S A-201/spordih.
5. majandus B-311

6. ühiskonnaõp. A-204

7. filos. M/ füsioter. S A-204/B-117

8. filos. M/ füsioter. S A-204/B-117

Kolmapäev
1. matemaatika A-303
2. bioloogia A-206
3. eesti keel A-203
4. eesti keel A-203
5. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
6. kehaline kasv. (spordihoone)
7. kunst C-218

 

Neljapäev
1. inglise keel B-115/ B-117
2. eesti keel A-203

3. eesti keel A-203 

4. ühiskonnaõp. A-204
5. matemaatika A-306
6. matemaatika A-306
7. in.füs.S/ video M A-206 / A-101

Reede
1. klassijuhataja A-204
2. matemaatika A-306
3. bioloogia A-206
4. karjäär A-303
5. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
6. psühholoogia B-212