12. klasside 1. poolaasta tunniplaanid

12.MS klass

ESMASPÄEV
1. inglise keel B-115/ B-117
2. matemaatika A-303
3. eesti keel A-203
4. eesti keel A-203
5. bioloogia  A-206
6. kunstiajal.  C-218
7. ajakirj, M  A-101

 

TEISIPÄEV
1. ajalugu A-204
2. eesti keel A-203
3. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
4. majandus  B-115
5. füüsika  A-303
6. kehaline kasv. (spordihoone)
7. geograafia  B-310
8. muusikaajal. A-004

 

KOLMAPÄEV
1. klassijuhataja  A-203
2. inglise keel B-115/ B-117
3. inglise keel B-115/ B-117
4. matemaatika A-203
5. matemaatika A-203
6. ühiskonnaõp. A-204
7. psühholoogia  B-212
8. ajakirj, M   A-201

 

NELJAPÄEV
1. inglise keel B-115/ B-117
2. kirjandus A-208
3. üldkeh.S / filos. M spordih. /A-101
4. üldkeh.S / filos. M spordih. /A-101
5. väitlusM/ in.füs.S  A-201/A-206
6. matemaatika A-303
7. video M  A-101

 

REEDE
1. ühiskonnaõp. A-204
2. bioloogia  A-206
3. kehaline kasv. (spordihoone)
4. vene / saksa/vene  B-311/B-211/B-312
5. eesti keel A-203
6. karjääriõp. B-117

 

12.TS klass

ESMASPÄEV
1. inglise keel B-115/ B-117
2. eesti keel  A-203
3. eesti keel  A-203
4. bioloogia  A-206
5. matemaatika A-306
6. matemaatika A-306
7. geograafia  B-310
8. füüsika T  A-103

 

TEISIPÄEV
1. matemaatika A-306

2. ajalugu A-204
3. vene / saksa/vene  B-311/B-211/B-312
4. eesti keel  A-203
5. majandus  B-115
6. kehaline kasv. (spordihoone)
7. muusikaajal.  A-004
8. 3D printimine T valik

 

KOLMAPÄEV
1. klassijuhataja B-211
2. inglise keel B-115/ B-117
3. inglise keel B-115/ B-117
4. ühiskonnaõp. A-204
5. füüsika   A-303
6. matemaatika A-306
7. kirjandus  A-208
8. kunstiajal. C-218

 

NELJAPÄEV
1. inglise keel B-115/ B-117
2. matemaatika A-306
3. robootikaT/üldkeh.S A-103/spordih.
4. k.teh. T/ üldkeh. S A-101/spordih.
5. tehn.T/in.füs.S  A-303/A-206
6. ühiskonnaõp. A-204
7. psühholoogia  B-212

 

REEDE
1. bioloogia  A-206
2. matemaatika A-306
3. kehaline kasv. (spordihoone)
4. vene / saksa/vene B-311/B-211/B-312
5. karjääriõp. B-117
6. eesti keel  A-203